Vilken information lagrar appen?

Privacy policy gällande Väsbyappen.
Senast ändrad: 2022-05-25.

Appen lagrar inga personuppgifter. Anonymiserad data samlas in när du använder appen, i syfte att kunna förbättra funktionerna som ingår.

Denna policy gäller appen och dess inbyggda funktioner, ej de tjänster som tillhandahålls av respektive kommun. I det fall tjänsterna i appen använder sig av cookies sparas dessa i appens lokala cacheminne.

Vi lagrar följande information i vår databas vid användning:

  1. Datum och tid för användning
  2. Vilken plattform som används (Android/iOS)
  3. Vilken typ av enhet som används (exvis iPhone, iPad, Android Phone, Android Tablet etc)
  4. Vilken appversion som används
  5. Slumpgenererat id för stöd till push notifikationer
Utöver detta skickas anonymiserad användardata till Google Analytics 4 samt Crashlytics för att analysera generellt användande och samla in kraschrapporter. Kopplingar till unik användare i Google Analytics försvinner efter 2 månader efter avslutad användning.

Tjänsterna som körs via appen har möjlighet att be användaren ladda upp foton, antingen via “Ta foto” alternativt “Ladda upp från bibliotek”. Detta innebär inte att tjänsten kan få tillgång till telefonens kamera eller bibliotek utöver det som aktivt av användaren skickas.

Syftet med utgivarens behandling av dessa uppgifter är att ge underlag för statistik och löpande förbättringsarbete.

Genom nyttjandet av appen godkänner du:

  1. att utgivaren lagrar anonymiserad information om ditt användande via tredjepartslösningarna Google Analytics och Crashlytics,
  2. att utgivaren nyttjar informationen som underlag för statistik,
  3. att resultatet av mätningarna kan komma att sammanställas och publiceras som aggregerad och anonymiserad data på Internet

Frågor om denna app och detta dokument kan ställas till vasbydirekt@upplandsvasby.se