Vilken information lagrar appen?

Ändrad: 2016-03-10

Vi lagrar följande information i vår databas vid användning:

  1. Datum och tid för användning
  2. Vilken plattform som används (Android/iOS)
  3. Vilken typ av enhet som används (exvis iPhone, iPad, Android Phone, Android Tablet etc)
  4. Vilken appversion som används
Utöver detta skickas anonymiserad användardata till Google Analytics samt Crashlytics för att analysera generellt användande och samla in kraschrapporter.

Du som användare kan välja att mata in följande information i appen, som i så fall endast sparas lokalt i din installerade app:

Tjänsterna som körs via appen har möjlighet att be användaren ladda upp foton, antingen via “Ta foto” alternativt “Ladda upp från bibliotek”. Detta innebär inte att tjänsten kan få tillgång till telefonens kamera eller bibliotek utöver det som aktivt av användaren skickas.

Denna policy gäller appen och dess inbyggda funktioner, ej de tjänster som tillhandahålls av respektive kommun. I det fall tjänsterna i appen använder sig av cookies sparas dessa i appens lokala cacheminne.

Syftet med utgivarens behandling av dessa uppgifter är att ge underlag för statistik och löpande förbättringsarbete.

Genom nyttjandet av appen godkänner du:

  1. att utgivaren lagrar anonymiserad information om ditt användande via tredjepartslösningarna Google Analytics och Crashlytics,
  2. att utgivaren nyttjar informationen som underlag för statistik,
  3. att resultatet av mätningarna kan komma att sammanställas och publiceras som aggregerad och anonymiserad data på Internet